:: Основно меню
 
:: Шахмат
 
:: Кой е в сайта
Потребители на линия: 5

Регистрирани: 1
Анонимни: 4

4arli, още...
 
 
Промяна в системни настройки на сървъра!
Здравейте почитатели на шахмата!
Считано от 3 април 2017г., преминаваме към използването на SSL сертификат (HTTPS) за сайта Chessfish.com. Това е нова версия на стария HTTP протокол, която предлага защитена връзка при свръзването със хостинг сървъра. Това е технология на настоящето и бъдещето.
Надяваме се, че няма да имате проблеми с новата настройка. В случай на нужда, моля пишете ни на адрес: web@chessfish.com и ще ви съдействаме, за да можете да влезете в сайта!
Най-важно е да използвате достатъчно нова версия на вашия браузър, за да си осигурите нормална работа със сайта! Поддръжка на сайта от агенция Градивните!

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА "ШАХМАТ" (ШАХ)

1. Шахматна дъска. Първоначална позиция на фигурите.
1.1. Шахматната дъска се състои от 64 еднакви квадрата (разположени в 8 реда и 8 колони), алтернативно светли ("бели") квадрати и тъмни ("черни") квадрати.

- Осемте вертикални колони от квадрати се наричат "вертикали".
- Осемте хоризонтални реда от квадрати се наричат "хоризонтали".
- Правата линия от квадрати от един и същ цвят, които се докосват ъгъл до ъгъл, се нарича "диагонал".
- Шахматната дъска се поставя между състезателите по такъв начин, че квадратът в ъгъла отдясно на състезателя да бъде бял.

1.2. В началото на партията единият от състезателите разполага с 16 светло оцветени фигури ("белите" фигури), а другият с 16 тъмно оцветени фигури ("черните" фигури).
Тези фигури са следните:
Един бял/черен цар, обозначени със символа съответно / .
Една бяла/черна дама, обозначени със символа съответно /
Два бели/черни топа, обозначени със символа съответно / .
Два бели/черни офицера, обозначени със символа съответно / .
Два бели/черни коня, обозначени със символа съответно / .
Осем бели/черни пешки, обозначени със символа съответно / .

1.3. Началната позиция на фигурите на шахматната дъска е следната:

2. Естество и цели на шахматната партия.
2.1. Шахматната партия се играе между двама противници, които последователно местят фигури върху квадратна дъска, наречена "шахматна дъска". Състезателят с бели фигури започва играта.
2.2. МАТ. Целта на всеки състезател е да даде "мат" на царя на противника си. Това означава, че противникът му е "под шах" и не може да "избяга" царя си на неатакувано поле.
2.3. РЕМИ (равна партия). Ако позицията е такава, че никой състезател няма възможност да матира противника си (няма достатъчно материал), партията е реми.
2.3.1. Реми има и в следния случай: състезателят, който е на ход, не може да извърши никакъв възможен правилен ход, но не се намира "под шах". Тогава се казва, че има "пат".
2.3.2. При трикратно повтаряне на позиция, при която един и същи състезател е на ход, партията е реми. Не е задължително да е последователно! 2.3.3. Правилото за 50-те хода: ако всеки играч направи 50 хода, без да е взета фигура или без да е мръдната пешка, партията е реми. 2.3.4. Партията може да завърши реми по всяко време, ако противниците се договорят за това (единият предложи, а другият приеме).

3. Правила за движение на фигурите.
3.1. ОФИЦЕРЪТ може да се движи по всяко поле на диагонала, на който стои, но не може да прескача фигури, разположени на пътя му:


3.2. ТОПЪТ може да се движи по всички полета по вертикала или хоризонтала, на който стои, но не може да прескача фигури, разположени на пътя му:


3.3. ДАМАТА може да се движи по всички полета по вертикала, хоризонтала или диагонала, на който стои, но не може да прескача фигури, разположени на пътя й.


3.4. КОНЯТ може да се движи до едно от полетата, разположени най-близо до полето на което стои, но не на същия хоризонтал, вертикал или диагонал.


3.5. (1) ПЕШКАТА може да се движи напред към незаетото поле на същия вертикал непосредствено пред нея, или:
(2) при първия си ход, пешката като алтернатива на (а) може да се придвижи напред с две полета по същия вертикал, при условие, че и двете са свободни, или
(3) пешката може да се придвижва на поле, заето от фигура на противника, диагонално пред нея на съседния вертикал, като взема тази фигура.
(4) Когато пешката достигне последния ред от стартовата си позиция, може да бъде заменена като част от този ход с дама, топ, офицер или кон от същия цвят. Изборът на състезателя не е ограничен по отношение на взетите преди това фигури. Тази замяна на пешката с друга фигура се нарича "произвеждане" и новата фигура незабавно влиза в игра.


(5) Правилото "ан пасан". Ето един нагледен пример (виж следващата диаграма): в случая, черната пешка е на първоначалната си позиция. Бялата пешка се намира на "ход на коня" от черната пешка. Ако черната пешка се придвижи с две полета напред и застане отстрани на бялата пешка, тогава белите имат възможност да вземат (не е задължително!) черната пешка, като бялата пешка се поставя на полето, прескочено от черната пешка (както при обикновено взимане - по диагонал). Вземането може да се извърши само в хода непосредствено след подобно придвижване, иначе се губи това право!


3.6. А. Има два различни начина за придвижване на ЦАРЯ:
(1) движи се на всяко съседно поле, което не е атакувано от една или повече фигури на противника, Фигурите на противника атакуват поле, дори ако самите тези фигури не могат да бъдат местени, или


(2) "рокада". Това е ход на царя и един от топовете от същия цвят на същия хоризонтал, който се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества от първоначалното си поле с две полета на страни към топа (прескача едно поле), след което топът се премества на полето, пресечено току що от царя (прескоченото поле).

Положение на топа и царя преди и след рокада:


Преди дълга рокада на белите.


След дълга рокада на белите.


Преди къса рокада на белите.


След къса рокада на белите.


Преди дълга рокада на черните.


След дълга рокада на черните.


Преди къса рокада на черните.

След къса рокада на черните.

ВНИМАНИЕ! Не се разрешава рокада:
(1) ако царят вече е извършил ход, или
(2) с топ, който вече е извършил ход.
ВНИМАНИЕ! Рокадата се предотвратява временно:
(1) ако полето, на което стои царят, или полето, което трябва да пресече, или полето, което трябва да заеме, е атакувано от една или повече фигури на противника, или
(2) ако има някаква фигура между царя и топа, с който трябва да се извърши рокадата.

3.7. ВЗИМАНЕ! Не е позволено преместването на фигура на поле, заето от фигура от същия цвят. Ако фигура се премести на поле, заето от фигура на противника, последната се взима и се отстранява от шахматната дъска, като част от същия ход. Фигура атакува фигура на противника, ако същата може да заеме това поле.

3.8. "В ШАХ" ("ПОД ШАХ") Никоя фигура не може да бъде местена по начин, по който излага (оставя) собствения си цар под шах. Царят се счита, че е "в шах" ("под шах"), ако е под атака на една или повече фигури на противника, даже ако тези фигури не могат да бъдат преместени. Не е задължително да се обявява шах.


Шах    Шах
 
:: Търсене
 
 
:: Влез
Потребителско име:
Парола: